Det er på høy tid at de el-overfølsomme gis rettigheter i medhold av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.