Forsøket bestod av 626 barn som ble fulgt opp over 13 år. Mødrene hadde med seg et måleinstrument mens de var gravide, og forekomsten av astma var høyest blant barna som ble utsatt for de høyeste magnetfeltnivåene under graviditeten.