Studien som bestod av 913 gravide så på forbindelsen mellom spontanabort og magnetfeltnivåer som er vanlige i dagens samfunn. For de som ble eksponert for høyere magnetfeltnivåer økte risikoen for spontanabort 2,72 ganger sammenlignet med de som ble eksponert for lavere nivåer.