Denne brevmalen utarbeidet av Smartskandalen går langt i å opplyse «statsavhengige» nordmenn om individets medfødte rett: du «søker» ikke om fritak; du takker nei til et tilbud fra din strømleverandør.