Siden 2002 har DSA i stigende grad begynt å avvise bekymringene om at bruk av trådløs teknologi utgjør en helserisiko, til tross for at forskningen stadig klarere viser at farene er høyst reelle.