DSA ønsker ikke å la seg bli kvalitetssjekket. De ønsker heller ikke å utlevere alle de sist utførte revisjonene. Dette er i strid med befolkningens rett til revisjonsinnsyn etter offentlighetsloven.