Lars Klæboe ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) mener dagens strålenivåer ikke utgjør noen helserisiko. Likevel dukker det stadig opp kommentarer i diverse nyhetsmedier der det påstås at stråling under grenseverdiene utgjør en helserisiko.