Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kan ikke se at det er behov for å bli kontrollert mer enn det allerede blir. De gir derfor beskjed om at de «anser saken som avsluttet» fra deres side. Tenk hvis å «anse saken som avsluttet» også var en mulighet befolkningen kunne benytte seg av mot statens overgrep.