Karolinska Institute viser med dette sin velvilje overfor mobilindustrien.