Skitten strøm er noe de fleste ikke merker, men slik er det ikke for alle. I Frankrike har nylig 121 saker vært oppe til doms i byen Tours, og i 13 av sakene ble fjerning av smartmåleren godkjent på medisinsk grunnlag.