Einar Flydal har sendt brev til DSA (tidligere Statens strålevern) med ønske om at de avsetter tid til en virksomhetsrevisjon. Revisjonen vil bli foretatt av to kvalifiserte revisorer med lang erfaring fra HMS-arbeid, og en jurist. Ta din del av ansvaret og støtt tiltaket.