«Neste år rulles 5G ut i Norge. Nei, det er ikke farlig», skrev Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør i nettstedet Forskning.no, i Aftenposten 28. mai. Artikkelen sto i Viten-seksjonen og var et angrep på motstandere av 5G, femte generasjons mobilteknologi. Redaktøren sammenlignet dem med folk som tror at jorden er flat.