Digitaliseringsforsker Jesper Balslev mener det ikke er belegg for å si at barn utvikler digital kompetanse av å bruke digitale medier i skolen (se hele intervjuet her).