Det russiske strålevernet ber om at mobiltelefoner og andre EMF-kilder må merkes med advarsel om mulig helsefare fra den elektromagnetiske strålingen.