Det amerikanske barnelegeakademiet oppfordrer foreldre til å begrense barnas bruk av elektroniske leketøy, og heller velge tradisjonelle leker og leketøy.