Den russiske strålevernsjefen Oleg A. Grigoriev har sendt brev til WHO angående International EMF Project. ICNIRPs innflytelse og et vitenskapelig standpunkt som har gått ut på dato fører til at utallige mennesker unødvendig eksponeres for helseskadelig stråling fra trådløs teknologi.