De Grønne og Den frie europeiske allianse har fått utredet hvordan ICNIRPs anbefalte grenseverdier legger til rette for den elektroniske forurensningen som blant annet truer insektliv, fugleliv og menneskers helse.