Studier viser at folk som bor nær TV-, radio- og mobilmaster har høyere sykelighet enn andre.

Dette er debatten så langt:
– Einar Flydal mfl. 24.08.2016: Veksten i menneskeskapt stråling setter liv på spill
– Gunnar Roland Tjomlid 25.08.2016: Mobilstråling er fortsatt ikke farlig
– Einar Flydal mfl. 26.08.2016: Tjomlids skepsis på ville veier
– Gunnar Roland Tjomlid 29.08.2016: Viktig melding: Lytt til fagfolk
– Einar Flydal mfl. 31.08.2016: Tjomlid sverter, avsporer og tåkelegger om stråling
– Statens strålevern 01.09.2016: Mobilstråling er ikke helseskadelig
– Sissel Halmøy 05.09.2016: Mobilstråling er helseskadelig
– Einar Flydal mfl. 19.09.2016: Behov for et nytt strålevern