Disse 12 spørsmålene bør stilles til alle som mener at 5G og smartmålere ikke kan være helseskadelig. Still dem gjerne også til alle som påstår at så lenge dagens AMS/smartmålere og annet kommunikasjonsutstyr holder seg under dagens grenseverdier, er vi tilfredsstillende beskyttet mot helseskader fra mikrobølgestråling.