Flere digitale tjenester er utviklet slik at brukeren blir avhengig av å utføre visse repetitive handlinger. En slik atferd kan i følge hjerneforsker Jon Wegener plassere hjernen i en konstant stresstilstand – som i verste fall kan føre til posttraumatisk stresslidelse.