Post- og teletilsynet og Statens strålevern konkluderer i en ny rapport med at stråling fra trådløse nettverk, mobilmaster og andre kilder vi omgir oss med knapt er målbart og helt ufarlig. Folkets Strålevern mener åpenbart dette er feil.

I dette innslaget deltar Lene Hannisdal (el-overfølsom), Merete Hannevik (Statens strålevern) og Peter Gitmark (politiker Høyre).

Folkets Strålevern mener det er vanskelig å forstå at målingene, dersom undersøkelsen ikke gjør annet enn å konstatere at målingene er under dagens grenseverdier, bidrar med noe i spørsmålet om helsefare fra denne typen stråling.