Mens WHO slår kreftalarm rundt mobilstråling, planlegger min datters skole å sette mobilmast på taket av gymsalen, forteller Anne Bremnes (46).