Dagbladet har på forsiden i dag en sak om undersøkelsen som viser at daglig mobiltelefonbruk kan redusere menns forplantingningsevne. Undersøkelsen er publisert i International journal of Andrology.