En mobilmast ble satt opp på tomten til Kjell Inge Røkke. En nabo protesterte og satt opp to containere for å beskytte seg mot strålingen. Avisene skrev om at containerne kom, at de skulle bli fjernet, og at de ble fjernet. Et leserinnlegg som forklarte litt mer om hensikten med prosjektet, og om grenseverdiene, hadde de ikke interesse for.