Med forsiktige ordelag nevnes det at mobilbruk kan føre til alvorlige helseskader, og det opplyses om flere enkle tiltak for å redusere stråleeksponeringen. Kontakt det norske Helse- og omsorgsdepartementet og spør om de har planer om – i det minste med «forsiktige ordelag» – å opplyse den norske befolkningen.