Teknologien som styrer hverdagen til milliarder av mennesker bringer med seg positive og negative sider. Mange internettjenester utvikles med kode som påvirker hjernen til å gjøre bestemte handlinger – handlinger bestemt av en håndfull teknologiselskaper.