To forsøk ble utført for å se om avstanden til og avhengigheten av en smarttelefon påvirker brukeren under en mentalt krevende test. Resultatene viser at nærværet av en smarttelefon fører til redusert kognitiv kapasitet.