Rapporten skrevet av botaniker Mark Broomhall beskriver hvordan dyrelivet i Nightcap National Park i Australia har blitt redusert i takt med installeringen av nye antenner – og pulserende mikrobølger er spesielt skadelige.