Mandag innførte Borge ungdomsskole i Fredrikstad mobilforbud på skolen. For skolens del var det viktig å gi elevene skjermfri tid fordi de bruker nettbrett i hver time.