BioInitiative-rapporten fra 2012 tok for seg tusenvis av studier som dokumenterer helserisiko fra eksponering for elektromagnetisk stråling. Med den stadig økende bruken av trådløs teknologi er det viktigere enn noen gang å nå flere mennesker. Her er den viktigste informasjonen fra rapporten oversatt til dansk.