En ny rapport fra The BioInitiative Working Group sier at bevisene for helserisiko fra elektromagnetiske felt og trådløs teknologi (radiofrekvent stråling) har økt betraktelig siden 2007. Rapporten går igjennom mer enn 1 800 nye vitenskapelige studier. Mobiltelefonbrukere, vordende foreldre, små barn og gravide kvinner er spesielt utsatt for risiko.