Formålet med denne studien var å beregne maksøkningen i temperatur på ulike steder på kroppen. Undersøkelsen fant at det kunne forekomme temperaturøkning på så mye som 1 grad Celcius, som er ICNIRPS grenseverdi. Undersøkelsen konkluderer med at man bør vurdere å innføre eksponeringstid for grenseverdiene.

Undersøkelsen kan leses på PubMed og Physics in Medicine and Biology.