Mobile Norway har søkt om å få bygge basestasjon 50 meter fra Montessori skole og 150 meter fra barnehagen.