Arthur Firstenberg har skrevet et åpent brev til Elon Musk. Han ber om at Starlink-prosjektet blir stanset på grunn av den helseskadelige effekten stråling fra 5G-teknologi har på livet på jorden.