Roberto Romeo brukte mobilen flere timer hver arbeidsdag i 15 år. Retten aksepterte ikke industrifinansierte forskningsstudier, og i følge Romeos advokat påvirket det rettens avgjørelse.