Ansatt i Statens strålevern kjemper imot mobilmast i eget nabolag.