Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) rapport viser at antallet pulser fra en Aidon-måler i løpet av døgnet bare er en fjerdedel så høyt som det faktisk er, og at sendingenes varighet over døgnet er langt kortere enn den faktisk er.