Det har den siste uken vært flere oppslag om elektromagnetisk stråling og helse. Her er noen lenker:

ABC Nyheter: Et strålende liv
Dagsavisen: Et strålende liv

Forhåpentligvis blir artiklene fulgt opp, og utsagn sjekket. For eksempel påstår Lars Klæboe: «Selv om det blir flere trådløse enheter, er det ikke sikkert at det blir mer stråling i samfunnet. Det finnes tall som indikerer at strålingen går ned». Vær så snill og skriv referansen til dette utsagnet! Vi som har målt i årevis vet at dette er sprøyt. Strålingen har eksplodert de siste årene. Det er ikke bare snakk om toppverdi, men også varighet. Til og med Telenor klager nå, for Smarttelefonenes app-er sender stråling hele tiden.

Klæboe vedgår at vi ikke har forsket oss ferdige på strålefaren ved trådløs sending og mottak av radiofrekvente bølger, noe som bare er en litt over 100 år gammel oppfinnelse. Det er vesensforskjell på å ha radiosendere på toppen av fjell, og å ha radiomottakere i hjemmet; radioene sendte ikke signaler! Det er også vesensforskjell på analoge og digitale signaler. Babycall ved barnesengen er en sender!

Hva med denne: «Vi har sammen med Post- og Teletilsynet sjekket eksponeringsnivåene flere steder i Norge. Nivåene er svært lave og langt under grenseverdiene», påpeker forskeren. De som har litt peiling på målinger forstår hvor idiotisk dette utsagnet er. Det er ikke de tilfeldige stedene man har målt som er problemet, det er de stedene der mennesker har hatt opphold over lengre tid, og har blitt syke. Det er der man må måle.

Videre en sammenlikning mot grenseverdiene. Klæboe sammenlikner med de grenseverdiene som beskytter oss mot oppvarming, og mot seks minutters eksponering. Vi har en «termisk» grenseverdi i Norge. Den grenseverdien er på 10 000 000 mikrowatt per kvadratmeter. Og så at det er målt 1 % av denne grenseverdien, vi si at det er 100 000 mikrowatt per kvadratmeter. Folkets Strålevern anbefaler en grense for langtidseksponering (24/7 eller 8 timer på skole/arbeid) som i tillegg til oppvarming også beskytter mot hodepine, søvnvansker, depresjoner, doble DNA-brudd osv., på 10 mikrowatt per kvadratmeter. Det er altså 10 000 000 mot 10. «Trikset» med å kalle målte verdier for en promille eller en prosent av den «trygge grenseverdien» blir bare tull!

1 % av den grenseverdien som Statens strålevern hevder er trygg, er altså 1 000 000 % (1 million prosent) høyere enn den grenseverdien som Folkets Strålevern anbefaler. Intelligente mennesker klarer selv å finne informasjon på internett. Derfor vil Klæboe og Statens strålevern få større og større problemer med å holde sannheten på avstand, eller å «dempe bekymringen hos alle nordmenn», som Klæbo kaller det. I tillegg er det flere og flere som begynner å ane at strålingen er skadelig, og at vi ikke får vite sannheten. Det er nå mange som har problemer selv, eller som kjenner andre i familie eller blant venner og kollegaer som har problemer.

Den norske kreftforeningen bør heller lytte til det internasjonale kreftinstituttet, IARC. De har klassifisert radiofrekvent stråling i klasse 2B: mulig kreftfremkallende. Det hadde de IKKE gjort dersom det ikke fantes noe forskning som indikerte alvorlige helseskader av slik stråling.

Statens strålevern mener de bør få overta Folkets Stråleverns domene, stralevern.no, som vi har hatt i snart to år. Statens strålevern har hatt sitt domene nrpa.no i alle år. Vi er forsåvidt enige i at «folk flest» ikke går inn på nrpa.no med jevne mellomrom for å sjekke om Statens strålevern har kommet med noen nye føre-var-regler. Hvis man går inn her og leter, kan man finne enkelte føre-var-råd.