Advokatfirmaet FeganScott saksøker Apple og Samsung. De hevder at selskapene feilaktig fremstilte hvor trygt det var å bruke en smarttelefon, og bevisst utsatte brukere for strålenivåer over de tillatte grenseverdiene.