Advokat Erling Grimstad anbefaler at du undersøker på egen hånd hvordan bruk av trådløs teknologi kan skade deg, siden DSA misinformerer og mangler relevant kompetanse og det er uklart hvem som står bak ICNIRP.