De tilbys en kontrakt med mulighet for oppsigelse etter tre år, men det er ingen avtale du kan stole på. Hvis du sier opp etter tre år, eksproprierer de taket. Det tas ikke hensyn til at folk blir syke, og de respekterer ikke legeattester. Det er Statens strålevern som brukes som faginstans, men på direkte spørsmål til Statens strålevern, sier de at de ikke er ansvarlige for helse.

Nordstrands blad 03.05.2012: Jubel og fortvilelse i Vestskrenten. Telenor fjerner de omstridte mobilmastene fra borettslaget. Samtidig vil Post- og Teletilsynet ekspropriere taket for å sikre antennene til nødnettet.

Nordstrands blad 03.05.2012: Advokaten: – Borettslaget føler seg bondefanget i saken.