I en spørreundersøkelse fra Norstat fremkommer det at et flertall av nordmenn vil ha et mer mobilfritt samfunn ved å innføre mobilfrie soner. Med «mobilfrie soner» menes områder hvor man ikke bør bruke mobil/smarttelefon.