I flere deler av verden har utrullingen av 5G blitt utsatt. I Norge skal DSA se til at ingen utsettes for helseskadelig eksponering fra trådløs teknologi. Hvis du har erkjent at DSA ikke ser til at det skjer, trenger samfunnet din hjelp til å stoppe 5G-utrullingen i Norge.