167 000 automatiske strømmålere leverer ikke data hver time, som de skal. Strømselskapene får bare data fra disse kundene én gang i måneden. Årsaken til at målerne må leses av manuelt, er dårlig mobildekning.