De to første satelittene i SpaceX sitt Starlink-prosjekt har blitt sendt. Hvis alt går som planlagt vil 11 925 satelitter sørge for at alle kan få tilgang til høyhastighetsinternett. SpaceX håper å kunne selge tilgang til tjenesten i 2024.