I Italia blir flere og flere innbyggere klar over helserisikoen bruk av trådløs teknologi utgjør, og verdien av å bruke blant annet føre-var-prinsippet i strålesaken. 100 italienske kommuner har nå stoppet utrullingen av 5G.