Statens strålevern innrømmer at de feilinformerte om sendestyrken på AMS-målerne

Statens strålevern innrømmer nå at de har feilberegnet smartmålernes sendestyrke i forhold til mobiltelefoner. Etaten har blandet målemetoder. I stedet for at sendestyrken fra målerne er mye svakere enn mobiltelefoner, slik Strålevernet hevdet, er den langt sterkere, slik EMF-Consult hevdet.

2018-08-08T21:23:51+00:0003.05.2018|