Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi er godt dokumentert

Folkets Strålevern mener nåværende forskning er bevis nok til å iverksette føre-var-tiltak – og nok til å senke tillatte grenseverdier. I denne kildesamlingen finner du blant annet offentlige kommisjoners uttalelser, forskningsrapporter fra uavhengige forskere i hele verden og medieoppslag.

2018-05-27T01:51:54+00:0027.05.2018|