Under den internasjonale konferansen i Reykjavik om barn, skjermtid og mikrobølgestråling presenterte Lennart Hardell Reykjavik-appellen, som er signert av representanter fra 21 land.