– If we want our children to be smarter than a smartphone then we have to think harder, sier OECDs utdanningsansvarlig Andreas Schleicher.

De fleste land som hadde økt satsing på teknologi som læringsverktøy, kunne ikke vise til en nevneverdig forbedring i elevenes prestasjoner i løpet av de siste 10 årene.